Arrangement en sponsoring
PRE-order het boek

Over ons

De Surinaams Droom is de kleurrijke streep aan de horizon waar de betrokken leden van Enterprise Ambassadors Network Suriname naar toe werken, afzonderlijk en gezamenlijk. In verbinding zowel intellectueel als emotioneel. Een Droom voor en over de toekomst met een richting en ambities. Juist als het leidt tot een gewenste en inspirerende gezamenlijke droom krijgt deze kracht op basis van eigen persoonlijke en concrete beelden en natuurlijk ook door wensen en aspiraties. 

Aansluitend bij de Droom worden projecten ter hand genomen die gaan leiden tot het nieuwe, kleurrijke Suriname, gebaseerd op 4 pijlers:

Suriname bossen

Ondernemerschap

De Stichting voert projecten uit op het vlak van ondernemerschap waarbij het initiatief komt vanuit de vereniging EAN.

Onderwijs

Van jongs af aan zal begrip en liefde voor het ondernemerschap vooral ook middels onderwijs moeten worden bijgebracht. Dat geldt ook voor persoonlijk leiderschap en effectieve vormen van samenwerking in teams. Onderwijs heeft een sterke verbindingskracht

Netwerken

Elkaar ontmoeten binnen en buiten Suriname, kennis en ervaringen delen is de spontane omgeving om kennis te brengen bij Surinamers buiten Suriname en naar Surinamers binnen Suriname?
EAN gelooft sterk om dit via zogenoemde TWIN stijlen te stimuleren en snel te komen tot vertrouwen en vervolgens tot kennisoverdracht en gewenste idee-uitwisseling.

Cultuur

De Stichting gaat zich niet direct richten op het vormgeven van een nieuwe cultuur voor Suriname. De EAN zal wel de inspirator willen zijn om te stimuleren dat er gaat wel gewerkt gaat worden aan de bedding, waarbinnen een nieuwe cultuur vorm kan gaan krijgen.  Boeiende initiatieven, die leiden tot versterking van de nationale trots van Suriname, zullen bij de Stichting alle aandacht en ondersteuning krijgen

Copyright © 2020, Ambassador Network Suriname. Alle rechten voorbehouden.
crossmenu