Arrangement en sponsoring
PRE-order het boek

Beleidsplan

BELEIDSPLAN Stichting Ambassadors network Suriname

 1. Inleiding:
  Het beleidsplan 2020 – 2022 geeft aan welke richting het bestuur voor ogen heeft en hoe dit te realiseren.
  In dit beleidsplan gaan we dan ook in op de visie en de kernactiviteiten van onze stichting. Ook wordt aangegeven wat de werkzaamheden van onze stichting zijn. Vervolgens wordt omschreven hoe de werving van gelden verloopt om deze werkzaamheden te bekostigen. In dit beleidsplan zal het accent gelegd worden op het Project Suriname na 50 jaar onafhankelijkheid. Dit is een project die ene looptijd heeft van 5 jaar. Na 2022 zal het beleidsplan worden geactualiseerd.

  Naast het bestuur bestaande uit Hr. G. Blomm, Mw. G. Boldewijn en Hr. P Linders is er een raad van advies aanwezig.
  De Raad van Advies is een officieel orgaan dat is ingesteld om de Stichting Ambassadors Network Suriname gevraagd en ongevraagd te adviseren over het project dat in 2019 is besproken en ingevuld door de organisatie ‘Enterprise Ambassadors Network’ in Nederland.
  Er is bewust voor gekozen om het project onder te brengen in een juridische entiteit van een stichting.
  Centraal staat de ambitie om een passend project te realiseren dat recht doet aan een mooie beschrijving van het onderwerp op een betrokken en ambitieuze wijze in alle opzichte recht doende aan de werkelijkheid.

Volledig beleidsplan

Copyright © 2020, Ambassador Network Suriname. Alle rechten voorbehouden.
crossmenu