Arrangement en sponsoring
PRE-order het boek

Missie en Visie

De statuten vormen het basisstuk voor de stichting in al haar geledingen. Een directe en personele verbinding met de reeds bestaande vereniging is in de gang van zaken betrokken. De stichting richt zich in de komende vijf jaar op het realiseren van een eenduidig project.
De stichting vormt de kern bij het initiëren, ontwikkelen, produceren en introduceren van een document i.c. een boek als centraal element.
Naar verwachting is dit de spil in een geheel van activiteiten en afgeleide projecten gericht op de zichtbaarheid en uniciteit van

50 jaar Srefidensi van de Republiek Suriname’

Dit bijzondere momentum in het jaar 2025 dient gezien te worden als markeringspunt in het geheel van het heden (vandaag) met een breed zicht op het verleden (gisteren) en een kleurrijke visie op de toekomst (morgen).

Enterprise Ambassadors Network Suriname(EAN) 

Verbinden, inspireren en realiseren vormen daarmee de kernwaarden van Enterprise Ambassadors Network. Enterprise Ambassadors Network is een internationaal samenwerkingsverband van mensen die Suriname een warm hart toedragen, zich herkennen in De Surinaamse Droom en willen helpen die te realiseren. De ambassadeurs maken deel uit van een actief netwerk.

Ze vormen een denktank, maar initiëren tevens concrete projecten, bijvoorbeeld op het gebied van economische ontwikkeling, maatschappelijke vernieuwing of het verbeteren van onderwijs. Het zijn ook investeerders: mensen die bereid zijn samen projecten van de grond te trekken door ondersteuning te bieden met knowhow en middelen. Verbinden, inspireren en realiseren vormen daarmee de kernwaarden van Enterprise Ambassadors Network

https://ent-ambassadorssu.com/nl/home/

Missie en visie
Copyright © 2020, Ambassador Network Suriname. Alle rechten voorbehouden.
crossmenu