Arrangement en sponsoring
PRE-order het boek

Raad van advies

Carmelita Reeberg

Carmelita Reeberg

(directeur eR-Bee Beveiliging BV, Ambassadeur MKB Rotterdam Rijnmond, netwerker van het jaar MKB Rotterdam, Programma Manager Veiligheid MKB). Voorzitter RvA

Ik ben toegetreden tot de Raad van Advies om te helpen invulling te geven aan de Surinaamse droom, waarbij wij binnen het netwerk, met elkaar, investeren in de economische groei van Suriname. Daarnaast zet in mij graag in en bouw ik mee aan de organisatie (EAN) door het netwerk te vergroten. Ook voorzie ik samen met de rest van de Raad van Advies, het EAN Bestuur van gevraagde en ongevraagde adviezen over de hoofdlijnen van het beleid en andere algemene aspecten. Daar valt ook het delen van mijn kennis en ervaring onder.

Harry van Bommel

Harry Van Bommel

Voormalig lid Tweede Kamer SP, momenteel strategisch bestuursadviseur gemeente Zwolle, publicatie “Surinamers in de polder”

Harry van Bommel was dertig jaar actief in de Amsterdamse en landelijke politiek. In zijn politieke activiteiten heeft hij consequent de relatie van Nederland met Suriname aan de orde gesteld en getracht de betrekkingen te verbeteren. Hij heeft zich ook ingezet om de positie van de Surinaamse diaspora in Nederland te versterken. In 2015 publiceerde hij een interviewbundel 'Surinamers in de polder' gebaseerd op 15 indringende gesprekken met bekende en minder bekende Surinamers. Van Bommel trad toe tot de Raad van Advies omdat hij Suriname en het Surinaamse volk een warm hart toedraagt en omdat hij graag meewerkt aan positieve beeldvorming over dit prachtige land.

Paul Linders

Dr. Paul C.J. Linders

Lector Sustainability en Entrepeneurship UT en aan Polytechnic College Suriname

Paul werkte in verschillende commerciële / communicatie functies in en vanuit internationale ondernemingen als AkzoNobel en Sara Lee| DE en was vervolgens senior consultant bij een internationaal adviesbureau op het gebied van Public Affairs en Communicatie.

Medio jaren ’90 was hij twee keer directeur/eigenaar van groeiende adviesbureaus op het gebied van funding, marketing, organisatiestrategie en communicatie in de Benelux.

Vanaf begin 2000 was hij deels werkzaam in het HBO- en WO onderwijs bij de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Twente. Paul doceerde onder meer in België, Duitsland, UK, Rusland en USA.

Hij promoveerde in 2003 aan deze universiteit op een dissertatie over Public Affairs.

Inmiddels (vanaf 2011) is Paul benoemd tot Lector Duurzaamheid & Ondernemerschap in Paramaribo, Suriname.

Hij publiceerde meerdere boeken en publicaties op het vakgebied en wordt regelmatig uitgenodigd als spreker op congressen en bijeenkomsten.

Sinds kort is hij lid van de KennisKring van de Public Affairs Academie.

Theo lankamp

Theo Lankamp

Klinisch- en organisatiepsycholoog

Theo Lankamp (1957), mensen-mens, natuurman en vrijheidsbuiter, heeft zich als klinisch- en organisatiepsycholoog in diverse functies en rollen binnen organisaties ingezet om te bouwen aan een duurzame toekomst.

Hij is een creatief, holistisch global denker en onuitputtelijk om complexe vraagstukken op een onorthodoxe manier in beweging te krijgen. Daarbij schuwt hij niet om buiten lijnen te denken en te handelen.

Vrienden en collega’s schreven over hem:
‘Theo is geen machtsdenker, maar een man van verbinden, hij heeft een diep geloof in de kracht van mensen en laat hen op een andere manier kijken.’

In 2012 ontving hij de Erasmus MC penning, uitgereikt aan mensen die zich hebben ingezet op een wijze die past bij Desiderius Erasmus: ‘eigenzinnig en in verbondenheid met de medemens’.

Harry Starren

Harry Starren

(o.a. oprichter De Baak, docent UvA, spreker via de Speakers Academy, 65 jaar, zeer betrokken bij Suriname)

Is oud-directeur van De Baak en CEO van Ithaca International. Volgens hem verdient de onafhankelijkheid van Suriname (meer) aandacht. Evenals de verbindingen die tussen Nederland en Suriname bestaan. Al was het maar omdat een groot deel van de oorspronkelijke bevolking leeft en werkt in Nederland en zich verbonden weet met het land van herkomst.

Daar in schuilen kansen: in het aangaan van handelsbetrekkingen en het uitwisselen van
kennis. “Daar wil ik graag bij zijn en aan bijdragen.” zegt Harry.

Copyright © 2020, Ambassador Network Suriname. Alle rechten voorbehouden.
crossmenu